Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mária Magdaléna üzenete Húsvétra (saját üzenet)

2013.02.19

 

 

maria-magdalena.jpg

 

 

 

Jézus korában éltem, Létem beteljesedni látszott, megtaláltam az Örök Boldogságot. De ekkor történt valami, ami által ezt mindörökre elvesztettem és megtagadtam.
A sors elvette tőlem, KI számomra a legkedvesebbet jelentette.
Őt, a MESTERT, az Irányadót, a Támogatót.
Lelkünk összeforrt és EGYET alkotott, együtt rezonált.
Kiteljesedtünk EGYMÁSBAN, és ez által ÚJ MINTA jött létre. 

Ezt nevezik LÉLEKKAPCSOLÓDÁSNAK.
 
Nem kell ahhoz testi szerelem, hogy ez megtörténjen, mert ezMINDENEK FELETT ÁLL.
Egy SZENTSÉGET foglal MAGába, amely SZENT és SÉRTHETETLEN.
Két lélek egymásra talál, lelkiségük EGYET alkot, EGGYÉ formálódik és innentől fogva már elválaszthatatlanok lesznek EGYMÁS számára.
Ez által egy olyan MAGasztos Tervet tudnak megvalósítani, amelyben az ATYA SZERETETE és AKARATA van jelen.
Áldás van ezen a munkán, amely MINDENT átölel és MAGába foglal. 
Most egy újabb Húsvéthoz érkeztettek.
Létetek egy Új Állomásához érkezett, hogy BETELJESÍTSE MAGát.
Ez a Húsvét sokak számára nehezebb és mélyebb megéléseket ad a lélek számára, mint azt az elmúlt időszakban tette. 
Mindez abból adódik, hogy a lélek, EGYSÉGKÉNT teljesíti be a feladatát. 
Átéli, újra megéli a mélységeit,(a poklok-poklát) amely mélyen a lelkébe van sütve.
Ő most ezt felszakítja, átformálja, FÉNNYÉ VÁLTJA/válthatja.
De ehhez, sajnos újra szembe kell néznie a sérült résszel,- és hogy ez gyógyulttá váljon, átminősüljön,- fel kell szabadítani ezeket a részeket.
Nem szabad tovább görgetni a szenvedéseket, az átéléseket,- aKEGYELEM és a SZERETET Szárnyával, mélyen be kell gyógyítani ezeket. 
Én Mária, KI Magdalai asszonyként ismert,- Jézus társaként, Lélekminőségben szólok hozzátok,- abban a minőségben, amely EGYÜTT rezgett Ővele. 
Kérlek benneteket, SZABADÍTSÁTOK FEL MAGatokat! 
ÚJ JÖVŐT alkossatok, amelyben nem a szenvedés kap fő szerepet! 
Formáljátok át a megélt fájdalmat tapasztalássá,- értsétek meg az értelmét.
 Váltsátok valóra mindazt az eszmét és lelkiséget, amelyet Ő mint MEGVÁLTÓ,- Megváltásával hozott értetek.
 Ezt a SZELLEMISÉGÉT helyezzétek első helyre, és mutasson irányt életetekben, hogy ez által minden egyes lépéssel közelebb kerüljetek saját MAGatok megváltásához, a Föld, a Világ átformálásához. 
Vigyétek tovább az Ő SZELLEMISÉGÉT, mindazt a SZERETETET, amellyel SZERET benneteket,- tegyétek MAGatokévá és másokat is tanítsatok meg erre a CSODÁRA.  
SZERETET, mely KRISZTUSI FÉNYKÉNT van jelen, áradjon szét a Világra, és VÉGTELEN SZERETETÉVEL töltse be minden éhező, szomjazó szívét és repítse a SZERETET VALÓSÁGÁBA!
 Tegyetek és tegyetek!
SZERetettel tegyetek!
Emlékezzetek arra, AKI, ezt tanította nektek. 
A VÉGTELEN KRISZTUSI MINŐSÉG most újra visszatér, átölel bennetek,- SZÍVÉHEZ ölel,- mindent megbocsát,- hisz Ő mindenen FELÜL ÁLL.
Ezzel a megbocsátással szívetekben, bocsássatok meg ti is MAGatoknak,
Váltsátok meg, valósítsátok meg,- építsétek be mindazt az ESZMÉT, amiért Ő ide a Földre tért.
Áldott, a KEGYELEM által Megszentelt MEGVÁLTÁST kívánok mindanyiótok számára.
Formáljátok át a szenvedést-SZERETETTÉ,- a szomorúságot-BOLDOGSÁGGÁ, a szétszakítottságot-EGYSÉGGÉ.
 Az ÚJ VILÁGBA lépve, mindez bennetek BOLDOGSÁGGÁ váljon!
Szabadítsa fel lelketek, adjon erőt a továbblépéshez,- önmagatok megvalósításához,- mert ISTEN bennetek ÉL és munkál.
Mindazzal a SZERETETTEL tiszteljétek ŐT, amellyel Ő SZERET bennetek.
Ámen.
2009. április.11.
Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin

mary_magdala_and_jesus_christ.jpg 
 
 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.