Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Szent Grálról I.-II. rész (saját üzenet)

2013.02.19

 

maria-magdalena-dalgis-edelson.jpg

 

 Eljött az idő, hogy újra hírt adjak magamról, újra megjelenítsem bennetek azt az energiát, ami megújulásra vár.

A múltban és a jelenben is, jelentős energetikai hatások vesznek körbe bennetek.

A KRISZTUSI SZÍV TUDATOSSÁG, RÉSZÉT KELL HOGY KÉPEZZE ÉLETETEKNEK!

A Szent Grált tartom a kezemben.

A Szent Grál, - Szent Kódot jelent!

Ennek a Kódnak, ti még nem vagytok a birtokában. Évezredeken keresztül nem derült ki az IGAZSÁG, de most nem az Én feladatom ennek nyilvánosságra hozatala.

Azért kérlek, hogy hallgassatok meg, mert egy üzenetet szeretnék átadni nektek.

 

Mária Magdaléna létemben sokféle hatás ért.

Azóta is sok mindent gondolnak és mondanak Rólam.
Jézus tanítványaként voltam jelen, de ennél sokkal több voltam, - lelkemben Egységet alkottam Vele.

A lelkiség érzését már részben értitek, de teljes valóját még nem tudjátok befogadni.

Erre készítünk mi most fel benneteket.

A lélektársi kapcsolatokról beszéljünk pár mondatban.

Arról, amikor a lelkiség EGY, nincs különválás. 
Amikor közös a cél, közös érdekek motiválnak, és ebben egy társra lelsz, aki a magasabb szférában mindig is a társad volt, a kiegészítő feled.

Az Én összekapcsolódási pontom, Ő volt.

Lelkiségünk egyformasága végett, azonos célokat és érdekeket tűztünk ki magunk elé.

Ez sok embernek nem tetszett, és bűnös szóval illetek.

Sokat és sokszor sírtam, és vonultam el a Világ szeme elől, hogy senki ne lássa könnyeimet. Kitaszított, kirekesztett voltam.

Már akkor, abban az időben is meghaladtam a Kor Szellemét, ezért azokat az energiákat, amelyek részemet képezték, nem tudtam kellőképpen megvalósítani, áramoltatni, és itt a földi létben nem kerülhetett teljes bekötésre.

Egy teljes, helyes értékrend és kép ezáltal nem alakult ki Rólam!   

Most ezeket az energiákat kívánom helyre tenni, és kellőképpen áramoltatni!

Ehhez a Szent Grál Kódja szükséges.

Ebbe a vonalba, nem mindenki avattatik be, - függ a lélek érettségi szintjétől, és attól a doktrínától, amit képvisel.

A Szent Grál Kódja magában hordja a Teljességet!

Az EGY ÖRÖK KRISZTUSI IGAZSÁGOT tükrözi vissza, és jeleníti meg!

A Szent Grál Kódja, rövidesen feltárul előtettek, erre készítünk most fel benneteket.

 

(Meditáció)

- Lazuljatok el, zárjátok ki a külvilágot.

- Vegyetek egy nagy mély levegőt, és ezáltal teljesedjen be az Áldás bennetek….

- Szíveteket tárjátok ki, ..fogadjátok el Létem, és azt az energiát, amellyel létezem.

- A Fény mely áldássá vált benned, átjárja tested minden pórusát, és a Fényt egy magasabb szinten jeleníti meg.

- Engedd, hogy az áramlás magával vigyen, és részedet képezze.

- Csak lazulj el, bízd magad a Felsőbb Hatalomra……

- Érezd, hogy egy olyan Világba érkeztél, amely számodra nem ismeretlen, de ebben a földi létben, ide még nem kaptál betekintést.

- Az is előfordulhat, hogy semmit nem fogsz látni, csak különböző erősségű energiákat érzékelsz.

- Láthatsz különböző fénygömböket, spirálokat, amivel aktiváljuk az 
ÚJ ENERGIATESTED.

Ez az ÚJ ENERGIATEST, a Szent Grál kódját hordozza magában!

- Most semmit nem kell tenned, csak ellazultan befelé figyelni, és hagyni, hogy mi dolgozzunk rajtad….

- Az ikerlángot egyesítjük benned….

- Egységbe hozzuk a kapott kódokat, Örök Minőségbe helyezzük át.

- Ha még van benned valami korlát, ami részedet képezi, és akadályozza ennek a Kódnak a befogadását, - jelenítsd meg, tudd meg, miből származik, - majd a Fény útján engedd, hogy távozzon tőled.

- A légzésedre kiváltképp ügyelj, sok mindent fel tudsz szabadítani általa, amely most elengedésre szorul…

- Most aktiváljuk a Kódokat, amelyek még nem tárulhatnak fel bennetek, de részüket már magatokban hordozzátok.

- A tiszta Fény csatornáján keresztül térj vissza tudatosságodba, és érzékeld megújult energiáidat….

 

Az elkövetkezendő időben több ilyen beavatásban lesz részetek.

A Szent Grál Kódját aktiváljuk!

Apró kis lépésekkel haladhattok előre, hogy beteljesedjen bennetek az Áldás.

Én Mária Magdaléna, aki vezetem és irányítom a folyamatot.

Magdalai részem megtér, és szétárasztom bennetek, ha szíveteket nyitva találom a befogadására.   

Az Örök Rendet képviselem, az Örök Egységet!

A TELJESSÉGET hordom MAGamban!

A Szent Grál Kódja, mint egy misztikus erő tárul fel előtettek,

amelynek IGAZSÁGÁT, itt a jelenben, a mostban jeleníti meg és teszi élővé.

A Szent Grál és Én, EGYEK VAGYUNK!

Próbáljátok szíveteket egy magasabb rezgéstartományba emelni!

Próbáljátok szíveteket megnyítani, és befogadni az EGY ÖRÖK ISTENI SZENT IGAZSÁGOT!

Teljesedjen áldássá a Fény bennetek!

Ámen.
2008. november. 4. 
Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin
 

 

 elvalasztok-kicsi.gif

 

  

 A Szent Grál,- Ősi Kódok aktiválása

 

 

 Mária Magdaléna, Én, Aki részedet alkotta és alkotja a jelenben, egy 2673470024_62c7e2289f.jpg
Új Kódot
 szeretnék adni neked.

Kérlek ezt az üzenetet, oszd meg társaiddal, a körülötted élő emberekkel, hogy ők is meríthessenek ebből a tudásból, és többek legyenek.
Szent Grál, - amelyről beszélek néked.
Szívemben, a női és a férfi minőség összeolvadása után egy ÚJ EGYSÉGjött létre.
Ti ezt a mai szóhasználattal élve, úgy nevezitek Grál.
A Szent Grál, egy olyan magas szintű minőség, amelyben Isten, azt a lélekrészedet, amely eredendően tőle való, egy olyan minőségbe emeli át, amelyben EGYSÉGET alkotsz a női és a férfi minőséggel.
Eredendően találod meg és vonzod be azt a minőséget, amelyet az ősi apokrif iratokban is megtanítottunk és számtalan esetben tettünk utalást rá.
Ez a minőség, egy láng, amely egy szent nászban egyesül, és Együvé válik.
Az együvé válást, isteni eredetéből adódóan, olyan minőségben áramoltatja, hogy eggyé tudja olvasztani azt a lángot, ami mindig is Egy volt, és a kezdetektől fogva EGYSÉGET Alkotott.
A Teremtés történetében még nincs különválás.
Együtthatás, együttlétezés törvénye működik, ezáltal alkot olyan EGYSÉGET,amelyben, mint Isten a Létezés forrása, és a Mindenség Ura és áramoltatója, alkotja a fő rendet. 
A bukások által ezek a törvényszerűségek feloszlódtak, különváltak, és megtört részekké váltak szét. A további alászállás eredményeképpen még mélyebbre süllyedtek, és különválás, az egymás iráni távolság, olyan méreteket öltött, ami által nem tudtak újra egyűvé válni és egységet alkotni.
Én ebben a rendben születtem, és létem, mely megtért az Atyához és elmerül benne, egy olyan valóságot alkot, ami által egy olyan segítséget kínál néktek,
 - hogy újra egyesíthetitek a megtagadott, elmerült részeket.
 Ennek a kódnak az aktiválása a mai napon megtörténik.
Azok a gyermekek, aki az Atyához/Anyához közel álnak, mert létezésüket olyan síkra tudták már felemelni, ami által a Grál kódok aktiválhatóak, sőt szükséges számukra az aktiválása, - mert az Új Világban és rendben, csak ezáltal képviselhetnek, és hozhatnak le egy olyan tudást, ami SZERVES LÉTEZŐVÉ váltja meg őket a Föld rendjében.
 
Én Mária Magdaléna, Aki most szintén egy részedet alkotom, miként a múltban is tettem azt, - megkérlek benneteket, hogy nyilatkoztassátok ki abbéli akaratotokat, amely arra irányul, hogy a megtagadott részeitek újra vissza kívánjátok kapni. Veletek egységet alkotni, és áramoltatni kívánjátok, mindazt a női és férfi minőségeket, amelyek a múltban szétváltak, megosztottságban éltek, és ennek eredményeképpen az egységet, külön- külön teljesítették be.
 Most itt ebben a rendben és időben, a felhasználható kódoknak köszönhetően, újra megadatott a lehetőség arra, hogy az EGYSÉG FORRÁSÁHOZ, visszatérhessetek!
 Ehhez kínáljuk fel a lehetőséget nektek a mai napon, amely olyan nyílást jelent minden létező, minden teremtény számára, ki földi létben él, - hogy újra EGYSÉGET alkothasson, és ezen keresztül teljesítse be földi célját, és mindazt a valóságot, amit sorskönyvébe írt.
 Hogy ezt megtegyétek, nyitott szívvel és elfogadással várjátok a Szent Szellem üzenetét!
Ki készen áll,- egyesíti benne a kódokat, a tagadást feloldja, Fénnyé váltja.
Az Ősi Grált mely Urunk vérét, - mint kincset tartalmazta, újra és nem utolsósorban életre keltjük.
Nem tagadjuk meg jelentését, sőt a hiányzó kódokat feltárjuk, a hamis és megtagadott kódokat és tényezőket a helyére tesszük!
Magyarok, Gyermekeim, Ti, Akik a Mennyei Atyátok/Anyátok értékeiben az első helyen vagytok, rátok vár-e kódok, helyes értelemben vett visszatétele!
Ezt úgy értem, hogy most itt, ebben a rendben jött el az idő, és a lehetőség, ezen kódok helyretételére, és aktiválására, beiktatására!
A férfi és női minőség EGYÜVÉ válik, és együtt, egymásban elmerülve, Istenhez felemelkedve lélekben újra egyesülnek, és Eggyé válnak.
 A megosztottság törvénye ez által, itt és most végett ér!
 Kívánom néktek, Akikben értelmet nyertek a szavaim, váltsátok meg létetek, azáltal a szent kód szerint, amelyre rálátást adtam néktek.
Én Mária, Magdalai részem által aktiválom bennetek a kódokat, a Szent Grált magasra tartsátok, életetekben útmutatóul szolgálhat!
Áldást, békességét közvetíttek felétek, amelyben feloldódhattok, ésEGYSÉGET alkothattok. 
Ámen.
2008. 12.12.
Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin
 

maria_magdalena_by_vocasiod.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.