Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ízisz köve, Thoth titka. Ízisz csarnokában- meditáció

2013.02.19

  

 


 

Az ősi civilizáció rejtekébe vezetlek be most bennetek. Letűnt korok történetébe adok betekintést. Most az Opál tanítását adom át néktek.

Az Opál egy olyan kő, mely Kristállyá alakult át. 
Lemuriában fontos szerepet töltött be, különböző felhasználási módokban alkalmazták. Az Opálkövet látókőnek is nevezik. Kristálygömbökben alkalmazzák, távollátásra használják.

Megtöri a fényt, szerkezetileg átalakul, struktúrája változik, alkalmazkodik a körülményekhez. Többnyire hűvös, elsötétített helyen tartották.

Atomi szerkezeténél fogva egy olyan állapot létrehozására képes, amelyben összekapcsolódik a Felsőbb Tudattal, szintetizálja az energiákat és olyan fontossági rendben hozza elő belőlünk a kódokat,- hogy fejlődésünk történetének megfelelő alapjain végigmegyünk. 
Egy állandósult állapotban tartja magát, mindig egy bizonyos frekvencián rezeg.
Az Opál szerkezetét azért mutattam be, hogy most megértsétek a szerepét.

Különböző energetikai központokban megfelelő módszerek szerint alkalmazták. Gerjesztett energiaként használták.

Lemuria történetébe ha  visszamegyünk, olyan kódokat fejtünk meg az Opál által, amire nem is számítottunk.

- Miért fontos és miért kerül újra be a tudatba az Opál Kristálykő szerepe?

Aktivizált energiaként használhatjátok. Tisztánlátásban segítséget nyújthat, megtör bizonyos szabályokat, áthidal bizonyos megoldásokat,(elengedhetetlen módszerei közé tartozik), egyensúly megosztási szerepe jelentős.

Az Opálhoz bizonyos minőségek kapcsolódnak.

Cetfélék, ősi egyiptomi társadalmak, de legjelentősebb szerepet Lemuriában töltötte be.

Az Opál szíved ékköveként szolgál. Rezgéseidet magába fogadja, átalakítja, megfelelő szintre emeli fel, az alacsony energiákat generálja,- aktivátorként működik.   

Thoth titkaiban az Opál benne foglaltatik.

Titkos őrzője egy kulcs, amely nagyobb, mélyebb tudást rejt magában.

Az Opál és Thoth titka összefügg.

Főnixmadárként száll fel és repül alá, - korszakról korszakra vált.

Generálja magában az energiát, átkristályosítja,- folyékony halmazállapotba hozza,- átstrukturálja.

Az Opál egy látszólag semmitmondó kőnek tűnhet. Látványa nem ragadja meg a szemet, de anyagi struktúrájánál fogva igen hasznos segítség lehet. Thoth őrzi ezt a titkot, tudja mivé alkalmazzuk.

Tudja mi az az átmenet, amely szükségességét képezi az ÚJ VILÁGBA átlépésünknek. Atomi energiákat gerjeszt, összeállít egy struktúrát, és ha belép az idő kódjába, akkor ott már nincs lehetetlen. Merkabát alakít körénk, ezáltal olyan minőségbe helyez át, ahol a Tér- Idő nem korlát.

MER- KA- BA

MER- Fény

KA- Szellem

BA- Fizikai test.
  Most az Opál tanítását adom át nektek:

Látszólag megművelt kő vagyok. A felszíni látszat alatt, mélyebb részecskék húzódnak. Átrezegtetem magamon azokat a kódokat, amelyet az emberek nem tudnak levezetni, kellőképen alkalmazni.

A DNS áthangolásában fontos szerepet töltök be anyagi struktúrám által.

Ízisz köveként ismernek, Thoth tudó pálcájaként rezgek.

Olyan kódokat alakítok át és hozok a felszínre, amelyek mélyen a takarás alatt rejtőznek.

Ízisz köveként megfelelő női energiákat gerjesztek.

Számos kultúrában alkalmaztak, használati tárgyként hordtak.

Bizonyos jeleket és impulzusokat küldtem az emberek felé, de leginkább az ősi titkok rejtekként helyezkedtem el.  

Ízisz kezében a termékenységet segítem elő.


A nőiesség azt az aspektusát képviselem, amely eredendően hordozza magában azokat a megnyilvánulási formákat,amelyek által a nők hordozói az Ősi Tudásnak és Rendnek.

A nők képesek azt az energiát végigáramoltatni magukon, amely által a férfi teste egy olyan aspektusba helyeződik át, ahol a rezgésszintje eléri azt a tudatosságot amellyel beléphet az Örök Létbe. 
Ennek az energiának az áramoltatása, bizonyos egyének kiváltsága.

Az lenne a cél, hogy ez természetessé váljék.

Ízisz templomaiban mindezt tanították és áthelyezték a gyakorlatba.

Spirituális leckék által, földi testben megvalósították.

Olyan energiákat generáltak, fejlesztettek ki magukban az Opál által, amely olyan rezgésszintre hozta fel a női minőséget, ahol önmaga átalakítójává vált.

Bizonyos rezgéstereket képeztek ez által, és így olyan hatásmechanizmussal tudták felgerjeszteni magukban az energiákat,- hogy férfinem az együttlét által egy olyan energetikai szférába került, ahol az éterikus test magától aktiválta azokat a kódokat, amelyek egy magasabb szintre emelték spirituális testét, és ezáltal egy olyan energiát bocsátott ki magából, hogy- teremtővé vált.

A férfi és a nő összekapcsolódása ezen a szinten egy magasabb fázisba, energetikai állapotba helyeződött át, amelyben mindketten egy olyan eksztatikus élményt éltek át, - ami által azokat az energiatesteket aktiválták és hozták fel egy magasabb szintre, ami abba a rezgéstartományba tartozott ahol megszűnt a Tér- Idő.

Itt ennél a pontnál az ember kilép és egy isteni minőség veszi át a helyét, és irányítja akaratát. Olyan módosult tudatállapotba kerül, ami által szűznemzés veszi kezdetét. Feloldja az idők korlátját, magához öleli Isteni Magját, megtermékenyíti vele önmagát, a Teremtéssel eggyé válik, Fényt nemz,- egy olyan állapotot hoz létre, ami által egy olyan energetikai állapotba kerül, ahol a Központi MAG-banaktiválódik.

Ízisz köve ezt a célt szolgálja.

Megistenült Gyermekként jött létre az utód, és megistenülését abból nyerte,- hogy önmagát egy olyan szellemi szférán tudta átemelni, ahol a Tér- Idő már nem korlát, mert kilépett ennek hatásköréből és egy olyan világba lépett be, olyan szférákat érintett meg, még ha csak pillanatokra is, - amelyek olyan energiákat gerjesztettek, hogy az ISTENI MAGGAL EGGYÉ VÁLT.

A Teremtésben, a Létezésben adódtak ilyen esetek.

Gondosan felkészített, megalapozott munka által jöttek létre az ilyen egyedek.

Tudásszintjük az átlagon felül állt, emberi testben lévő megdicsőült lényként jöttek világra, egyedi rezgéssel, egyéni vállalt feladatkörrel,- olyan útravalóval, amelytől a világ jobb lett, több lett.

 

Az Opál energia magába foglalja azt a létformát, ahol a Tér- Idő kilép a megszokott ciklusból,- új struktúrát alakít magának, új elemi részecskékkel magát átalakítja, folyékony kristályos állapotba hozza, materizálja.

Az Opál a jövő köve, a jelen kristálya, amelynek jelenleg nem a legnagyobb becsülete és a tisztelete.
Az Opál rezgése által személyt választ magának, és ez minden esetben először éteri formában történik meg.

Tehát az Opál egy minőség, kristályminőség, ami materizálja magát, fizikai szintre átalakítja, összeállítja elemeit, ezáltal egy anyagi struktúrával rendelkező szerves létformát hoz létre.

 

Az Opál egy rezgésminőséget hoz magával, amely bizonyos egyénekre levetítődik.

Azok az egyének akik az ősi civilizáció részét alkották, a jelenben ezzel a rezgéstartománnyal bírnak.

Az „átopálosítás” mint energetikai megfelelő struktúra és kellék, azonban nem mindenki részét alkotja. Megfelelő tudatosság és alkalmazkodási képesség kell ezeknek a rejtett kódoknak az újjáélesztéséhez, de testünk emlékezik és tudja ki az, aki magában hordozza ezeket az ősi titkokat.

   

 

    

 


Ízisz csarnokában.

Meditáció


Ízisz csarnokába vezetlek benneteket, oda ahová kevesen léphetnek be.

Készítsd fel a testedet, lelkedet, hogy ide beléphess, mosd tisztára az Örök Fény Ölelésében, hogy tisztátalanságot ne hozz ide be.

Az Örök Fény
 átvizsgálja tested, megvilágítja sejted láncolatait, letapogatja lelked, személyiséged. Itt már nem tehetsz fel álarcokat, való lényedet kell adnod.

Ha lelked tiszta bebocsátást nyersz…

Belépsz a csarnokba Ízisz fogad.

- Ülj le kedves Velem szemben. Most nyújtsd ki a kezedet Felém, aztán tárd szét a karjaidat.

Fejedet emeld feljebb, szemeidet hunyd le, ad át magad az Örök Létnek, az Isteni Forrásnak….

Most karjaidat keresztezd a szíved előtt, és mélyen hajolj meg.

Tiszteld a Fényt, Aki Örök, és Aki Örökkön Örökké veled marad…
Most állj fel, átvezetlek egy másik terembe.
Ahogy belépsz ebbe a terembe, teljes sötétségbe lépsz.
Erős, határozott energia vibrálása vesz körül.
Ezek az energiák körülötted cikáznak, aztán benned egyesülnek.
Tested megrázkódik, alig bírja el ezt a tömeget. Súlyként nehezedik rád az energia, szinte letaglóz,- mereven állsz, nem tudsz továbblépni. 
Pillanatok telnek el ebben az állapotban.
Aztán egyszer csak azt érzed, hogy egy erő kihúz a testedből.
Már nem érzékeled a nyomást, nem érzékeled tested súlyát,- kilépsz ebből a térből, és egyre feljebb emelkedsz.
Olyan mintha gigantikus hegyeken keresztül emelkednél át, de közben érzed gyökereidet.
Szól egy hang,- emelkedj feljebb… 
A különös erő, különös hatalom egyre feljebb vonz.
Spirálisan emelkedsz, tested már nem is érzékeled.
Kapu nyílik előtted, és te bebocsátást nyersz. Ezt a Mennyek Kapujának érezheted ahogy átlépsz…
Vibráló, pulzáló fényeket érzékelsz,- békesség és nyugalom árad szét benned és körülötted.
Emlékszel, már jártál itt,- szól újra a hang, ismerősnek tűnik minden.
Egyszer csak éles fény hasít beléd, szétárad benned, még jobban megemeli rezgéseidet,- érzed, hogy tudatosságod még magasabbra emelkedik…
Most már nem érzékelsz Tért- Időt, benne vagy egy olyan állapotba, amely akár örökké is tarthat.

Különböző fényforrások vesznek körbe, emelnek egyre feljebb, már semmit sem érzékelsz, csak azt, hogy lebegsz…
Nem tudni mennyi időt töltesz itt, de érzed valami megváltozik, átalakul benned, olyan mintha egy Új Világba lépnél be.
Egy olyan világ tárult eléd, amit eddig nem ismertél, 
csak emlékeidben élt.
Érzed, hogy átalakulnak az energiáid, érzed, hogy az erő vibrál körülötted, összegyűjtötted magadban,- de ugyanakkor azt is érzed már, hogy ezt az erőt össze kell kötnöd földi testeddel.
Letekintesz rá, és érezni fogod a vonzódást. Érezni fogod a vágyat, hogy újra elfoglald a helyed, és új energiáiddal megújítsd magad.
Látod a szálat mely összeköt testeddel és egyre közelebb húz hozzá.
A kapu hirtelen bezáródik mögötted, és te egyre közelebb kerülsz a földi léthez.
Kicsinynek és törékenynek látod tested, vágyat érzel arra, hogy megerősítsd, megújítsd.
Óvatosan foglalod el helyedet, árasztod szét magadban összegyűlt erődet.
Tested egy új ritmust vesz fel, az energiák szétáramlanak benne, aktiválják fizikai tested.
Most már nem érzed a kívülről jövő nyomást.
Egy erős fénysugár villan fel előtted, feleszmélsz, és beljebb lépsz.
Egy kőoltár körvonalai bontakoznak ki előtted, mintha virágokat is látnál rajta, mécseseket melyek meggyújtásra várnak.
Odalépsz az oltárhoz, meggyújtod a mécsest…
Egy pillanat alatt a sötétségből a Fény felviláglik, te döbbenten állsz, és tekintetedet nem tudod levenni az előtted hatalmasodó NAGY ANYA képéről. Energiája elemi erővel hat rád.


egyiptom.-1.-jpg.jpg


Megkaptad a feladatod teljesítéséhez szükséges erőt.
Menj és másokat is hozz el ide, hadd vegyék fel ők is ezt az erőt, és adják tovább másoknak.
Az Anyaság egy misztérium, és azt csak jól csinálhatod.
Nővé válni, Anyává lenni nem elég,- azt tudni kell, érezni és gyakorolni.
A nő, az anya, benned kell hogy megérjen és kiteljesedjen.
Rajtad múlik, hogy magadban hordozod a szépséget, mindazt a teljességet, amit nőként, anyaként adsz át a környezetednek.
Belső tartalmad által sugárzóvá válhatsz, és teheted a környezetedet.
Meg kell tanulnod MAG-odban élni. Meg kell tanulnod magadba nézni, mást előtérbe helyezni, segíteni és átadni az Anyaság Misztériumát.
A nők azok, akiknek kelyhükben a csoda terem.
Ők megkapták azt a kegyelmet, hogy a világot megváltoztassák.
Megváltoztassák családjukat, örömtelivé tegyék életüket, és mindez eredendően belülről kell, hogy fakadjon, a FORRÁSBÓL,- ahol az Isteni Kegyelem által mindig jelen vagyunk…
 Ezek és ehhez hasonló gondolatok törtek fel belőlem a NAGY ANYA előtt állva, és úgy gondoltam mindezt meg kell osztanom veletek.

Írta: Feketéné Lendvai Katalin