Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézustól,- A Kegyelem a Szeretet legmagasabb formája

2013.06.22A Kegyelem a Szeretet legmagasabb formája. 
Mikor megbocsájtasz, kegyelemteljes vagy.http://4.bp.blogspot.com/-TE_wFDj-rFw/T45kFnbgerI/AAAAAAAACAY/4k3abScKAqw/s320/J%C3%89ZUS+ajt%C3%B3n+kopogtat.gif

A Kegyelem határokat szabadít fel, korlátokat bont le. 
Olyan mélységeket szabadít fel a Szeretet megnyilvánulása által, melyet TI emberek itt földi testben még nem érthettek meg.
A Kegyelem átemel az akadályokon, erőt ad, mert szívedet egy különös lelki tartalommal ruházza fel, melyben rádöbbensz, hogy te és ISTEN egyek vagytok.

Itt már, ebben a pillanatban nincs különválás, szétszóródás, itt már Egység van.

Ekkor látod meg a másik emberben is Istent, és nyúlsz az elesett után, adsz neki segítő kezet.

A Kegyelem gyakorlása nagyon fontos számotokra, főleg a mostani időszakban, mikor a világ egy felbolydult méhkashoz hasonlít.

Ha kegyelemteljesek vagytok egy másik emberrel, akkor a Kegyelem az otthonodban, lelked templomában is megjelenik, és olyan csodás cselekedeteket tudsz végrehajtani általa, mely emeli a világ rezgését.

A Kegyelem egy szent erő, melyben a lélek szárnyra kap, és egy olyan utat jár be, melyben Isten gondolta és teremtése nyilvánul meg rajta keresztül.

Különös kegyelmi időszakok vannak az ember életében és a világ rendjében. De sajnos sokszor TI emberek ezt észre sem veszítek, nem fogadjátok be a reátok zúduló kegyelmeket, mivel ÖnMagatokra sem figyeltek, hanem messzire a távolba néztek, vagy éppen a múltban időztök, így még lehetőségetek sincs rá, hogy a jelen tükröződésében meglássátok a kegyelem Isten adta csodáit.

Így, amire kérlek bennetet, - A másik emberben Istent lássatok meg, a szegényben, a szenvedőben, az elesettben is Isten Szent Lelke van jelen, Ő munkál benne, ezért ne forduljatok el tőle,- nyújtsatok segítő kezet feléjük.

Irgalmasak legyetek, mely az Új Világ szent ereje, és Szentsége.

Az Irgalom formáit legközelebb tárgyaljuk.

Most figyeljétek az alábbi történetet.

Egy olyan világba viszlek bennetek ahol szeretetet és béke uralkodik, a párhuzamos világban pedig a kín, a szenvedés játssza a főszerepet.

Az Irgalom és a Kegyelem erői eljönnek mind a két világba. 
Angyalok ők, de testet öltenek. Az emberek hiába Istenhívők, nem veszik észre Angyalaim jelenlétét.

Sőt, olybá visszatetsző mit mondanak róluk, hogy ezzel már az ÉN Lelkemnek is fájdalmat okoznak, főleg azokkal a cselekedetekkel, mellyel mindent elkövetnek ellenük, hogy vállalt feladataikat végrehajtsák. 
Abba a világba ahol szeretet és béke van, nincs sok dolguk az Angyaloknak. 
Az itt létük bearanyozza a Földet, és egy még magasabb rezgéstartományba emeli.

Viszont abban a világban, ahol békétlenség, gyűlölet uralkodik, az Angyalokat nem ismerik fel. Van nagyon sok látó és tudó ember, de nem lát tisztán a szívével. 
Egy torz szűrőn keresztül értelmezi az Égi Világ üzeneteit, a benne lévő isteni mindent megtesz annak érdekében hogy felhívja erre a figyelmet. De ő már nem hajlandó olyan mélységig a lelkébe hatolni, hogy mindezt észrevegye, és meghallja.

Így a saját torz szűrőjén keresztül szemléli a világot, és meg van győződve a maga igazáról és kiváltságáról. És más embereket is eszerint buzdít, és ilyen utakra visz.

Nagy a felelősség gyermekeim, sokkal nagyobb mint gondolnátok, mert ilyenkor már nem csak a te lelkedért felelsz, hanem mindazokért is, akiket tévútra vittél.
Az Isteni elrendelés szabálya szerint történik meg a bírálat, és olyan plusz ledolgozandó dolgokat veszel a nyakadba, melyet ha figyelmes lettél volna, hallgattál volna a belső isteni sugallatra, a Hangra, akkor nem következett volna be.

Tehát prófétálok, a felelősség a tiéteket.
A lelketek tudja mire van szükségetek, de az ego csábítása túl visz a lélek hangján, és egy olyan hangot hallat veled, mely már az istenitől igen messze van.

Ennek arányában néha jókat is mondatok a sok valótlanság helyet.

Ha a szívedbe nézel rájössz, hogy nem az a fontos hogy te mit akarsz cselekedni a világban, hanem az, hogy ÉN mit kívánok megvalósítani rajtad keresztül. Mert az Igazság EGY, nincsenek többféle igazságok, csak más szemszögből láttok rá bizonyos dolgokra, így mindenki azt hiszi, hogy az ő igazsága a valódi.

És ilyenkor elküldöm az Angyalaimat, embertestbe öltöznek ők, nem láttok külsőleg különbséget köztük társaiknál, de a lelkük az ragyogó tiszta és fényes. 
A Szeretet Hírnökei ŐK, akik a szeretetre akarják tanítani a z embereket, a világ békére, arra hogy minden emberben Isten lakik, és ne bíráld embertársadat.

Üzennek ŐK, és az ÉN üzenetemet, lelkiségemet továbbítják. De a sok balga ember ezt nem veszi észre, sőt elítéli és megbélyegzi, mert maga a fertő, és ebből a fertőből nem lát magán mást csak egy mézédes csillogást, ami az ego és a tudatlanság hatalma, a sátán csábítása, melyben azt nyilvánítja meg magán keresztül, hogy az a fontos csak hogy mit gondolnak rólad, minél nagyszerűbb légy.

A másik út mikor áltanítók fennen hirdetik a maguk igazságát, Isten igazságának és tanításának vélve tömegeket mozgatnak. 
Nos ők is legtöbbször elítélik tiszta szívű Angyalaimat, mert ők nem esnek a kapzsiság varázslatába, abba a bűvkörbe melyet a pénz, a megélhetés generál.

Mi lenne ha az Angyalok és emberek szíve összeérne és egy dalt zengene?

Mily csodálatos álom is lenne! 
Akkor kiderülne igaz történetem, és akkor nem hinnétek el rólam mindazt a téves és rögeszmés tanítást melyet különböző  felekezetek generálnak.

Akkor az Angyalok szív nyitására megtalálnátok magatokban is ENGEM, és nem kellene prófétálnotok, vagy csak olyannyira, hogy felhívnátok embertársaitok figyelmét, hogy hol keressenek ENGEM. De ez az álom még beteljesületlennek látszik egyenlőre. 
Összevesztek rajtam, magatokénak tulajdonítatok, és olyan téves tanításokat közöltök mely távol áll az igazságtól.

A zsidóság kérdése fő, központi kérdés nálatok. 
Mindig és minden esetben felhívtam a figyelmet rá, hogy ne ítélj, mert az ítéletet saját fejed felett mondod ki.

Ha összességében és nagyobb távlatokban gondolkoztok, akkor rájöttök, hogy minden Nemzetnek megvannak a sajátos tulajdonságai.

Elmondtam már nektek többször, aki kardot ragad az kard által veszik el.

A magyar sajátossága a lelkisége, mely Krisztusi vérvonal, mely által azt a szemléletet kellene követni, hogy a megbocsájtás példázatán keresztül emelve próbálja megtalálni a megoldást a zsidóság és a cigányság témakörére. De nem gyűlölködés által!

A gyűlölködés sehová sem visz, csak sebeket szakít fel, és ezeket a sebeket az Angyalaim nem tudják begyógyítani, hisz már őket sem veszitek észre, mert már csak magatok körül forogtok, és elvesztek a harag, a kilátástalanság, a szenvedés és a reménytelenség fokozatai közt.

Ne vádoljatok senkit, ne a vádlásokba meneküljetek és feledkezzetek bele, mert előre így nem léphettek, mivel nem találjátok meg az igaz utat és ezáltal a cselekedeteket sem.

ÉN JÉZUS bizton kijelentem most nektek, hogy nem voltam zsidó, és ezért az első követ ne erre a leányomra vessétek akin keresztül ezt kinyilatkoztattam már több esetben. 
Lelketek mélységeiben megérzitek az igaz választ, az igaz JÉZUS történetét, Aki nem egy haragvó és bosszú éhes Isten Gyermeke, hanem egy szerető ATYA és ANYA Fényéből vált gyermeki létté és Istenemberré.

A SZŰZ mely világra hozott, teljesen más megvilágításban áll előttetek mint ahogy értelmeznetek kellene életét, és azokat a megnyilvánulásokat és megéléseket, mellyel életem formázta és tartalomba öntötte. 
Ti mit sem tudtok az ÉN ANYÁMRÓL, és azt, amit beszéltek sem helyesen teszitek, mert egy torzszűrőn keresztül szemlélitek életét.

Kérlek bennetek, találjátok meg szívetekben az igaz MÁRIA és JÉZUS történetét. 

Magasabb síkokról szemlélve bennetek, most egy olyan átalakuláson mentek keresztül melyben az igaz értékek megtalálása és megértése tölt meg tartalommal bennetek, és nyitja meg bennetek azokat a kódokat mely meghozza szabadulásotok óráját,- melyben magasabbra emelkedhettek lelkiségben és tudásban a többi népnél, és ezáltal megmutathatjátok számukra a helyes utat.

A belső HANG hangján szóltam leányomhoz, így kérlek benneteket a szívetek szent erőterében fogadjátok szavaimat, és ne értelmetekkel keressétek a választ mindenben.

A Szeretet áldása és a Fény szálljon rátok. Adjon az Úristen egy szebbjövőt.

A béke legyen veletek! 

Legyezte: ÁhimRé

Veszprém. 2012. április (Szelek havának) 18.-ik napján 

 

1295943625_35.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.