Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Anyaság- Születés- Teremtés

2013.06.15

 

anya.jpg

 
 
 3. Telihold - Anyaság
Születés - teremtés 

Teremtés

"Mikor pedig elvégezé Isten 
hetednapon az õ munkáját, a melyet
alkotott vala, megszûnék a hetedik 
napon minden munkájától , a melyet 
alkotott vala."
Szent Biblia

Nincs új a nap allat. Nincs önálló, új gondolat, mindent megteremtett már az Örök Álmodó. A teremtés végtelen kettõs spirálban húzódik fejünk felett, talpunk alatt. 
Egyrészt véges, ahogy a Biblia is írja. 
Elkészített mindent, s azóta finomítja mûvét az Egy. Másrészrõl folytonos a megteremtõdés, végtelenül kitárulkozó, kivetülõ gócpont. Minden gondolati aktivitás nélkül, magától megtörténõ teremtõdés, ahogy Osho is mondja, ahogy a "fû nõ magától".
A teremtést azonban magunk is mûveljük, gondolatainkban ez termékenyítõ folyamat.
A vágy magok megtermékenyítése, csíráztatása. A gondolat, mint egy virág kinõ. 
A környezetünkben tükrözõdik a mentális folyamat terméke. Ám tudnunk kell a virág újabb magokat szór majd, vágy magokat, mely egy ugyanolyan természetû tettre sarkall. 
Így a teremtés vágya véges-végtelen, megpihenésrõl szó sem lehet.

Kreativitás
"A múzsa a legijedõsebb szûzlány. Összerezzen, ha hangot hall, elsápad, ha kérdéseket szegezel neki, megpördül és eltûnik, ha kézzel illeted a ruháját."
Ray Bradbury: Hogyan tartsuk meg és tápláljuk a múzsát?
A teremtés egyfajta építõ folyamat. Sokszor "csupán" kreálás, a már ismert, meglévõ elemekbõl való újraalkotás. A kreatív gondolkodás tanulható készség, ám valamelyest velünk született adottság is. 
A realitástól elrugaszkodó természet, az érzelmeiben túlfûtött egyén adománya. 
Ám a kreatív gondolkodás párja, a teremtõ erõ befogadására irányuló készség épp oly' fontos. A megnyílás, a befogadás nõi tulajdonság. Mégis mindannyiunké. Kétirányú jelenség. 
Az isteni energiák átengedése - egyfajta pórusaiban kitáguló szûrõnek lenni -, majd kiáradni, létrehozni ebbõl az energiából valamit, valami kézzelfoghatót. 
Ez maga a teremtés, az univerzális energiák áramlásának követése, mégis paradox módon egyfajta ösztönszerû tudatosítása mozdulatlan önmagunkban. 

Alkotás
"A lélek csak akkor történik meg, 
amikor a mûvész eltûnik mûvészetében 
- nem különálló többé."
Osho: Kreativitás
A férfi princípium maga az Alkotó. A kiáradó. Akítv, tevékeny, világos.
Ám a kreativitásra nem csak a férfiak képesek. 
Az asszonyok az évezredek során az otthon védelmezõi, a házi tûzhely õrzõi, és a családi béke megteremtõi voltak. A mûvészet, a tudás a férfiak kezében összpontosultak. Mindössze a látnoki képességekhez, a mágikus tanításokhoz kapcsolódó tudás birtokosai lehettek asszonyok. 
Az óskandináv kultúrában az asszonyok seidr mágiája - melyre a feleség Frigg tanítja meg Odint - a gyógyítás, tisztánlátás, védelmezés területét ölelte fel. Mára egyfajta egyesülés tapasztalható, az ideaszerûen pólusaira vált erõk egymás felé közelednek, sõt eggyéválni látszanak.
A romantika korában a mûvészetek - legyen szó festészetrõl, vagy az irodalom mestereirõl - ,már nem csak a felszín alatt, hanem kimondottan is összekapcsolódtak a látnoki képességekkel. 
A kor szellemébõl áradó pátoszos túlfûtöttség, és végtelen áhítat a szabadság eszményképeként fogalmazódtak meg, mégis egy mélyebb értelmû elvnek feleltek meg. A kiszolgáltatottság nélküli szolgálatot célozták meg. A mûvész szolgája az isteni teremtõ erõnek, a kreativitásnak, amely által halad lényén, testén és lelkén egyaránt. 
Ez önátadás, áldozat. Keze lenni az Egyetlennek, teremteni a Végtelen akarata szerint.
A gondolatok pedig ahogy megfogalmazódnak fejünkben megváltoztatják környezetünket, sõt, elkönyvelnek. A jövõ kialakulatlan, amorf zubogásából alkotunk valamit, ezáltal beírjuk azt a Sorsok Könyvébe. 
Ez az Élet Krónikája. Öteleteink legyenek bár belsõek, kimondatlanok - és ne hozzanak változást a köröttünk tapasztalható valóságban - valahol megfogannak, s egy a fizikaitól eltérõ, elérhetetlen létezésben talán gyökeret is eresztenek.
 
Várandósság
"Válaszd el a Földet a Tûztõl a finomat a durvától nagy szorgalommal, és kitartással!"
Hermész Triszmegisztosz

Ahogy teremt a férfi, úgy gyúl a vágy a nõben is az alkotásra. 
A kreatív energiák átengedése egy Befogadónak, egy nõ nemûnek nem okoz problémát, de újraformálni mindezt a tapasztalt erõkbõl már jóval bonyolultabb, sok energiát követelõ, konstruktív folyamat. 
Teremteni annyi, mint eggyéválni Istennel. Megnyílni neki. 
És nem csak a bennünk élõ, általunk elképzelt formájának. Ez a bizalom. 
Átadni magunkat minden ismert és ismeretlen megnyilatkozásának. 
Ha õ a Minden, féktelen, nagy erõ, akkor egyesülni vele annyi, mint megnyílni a Végtelennek. Le kell mondani testünk és lelkünk korlátairól, hogy mindez elférjen bennünk. Mint egy csatorna, amelyet mélyíteni, tágítani kell. Így történik ez a várandósság idején is. 
Talán fájdalmas, talán valóban teher - terhesség. 
Kitárulni a mindenségnek. Megnövekedik a has, ahogy növekedik az új élet. A bõr feszül, tágul és talán néha nem elég rugalmas, és striák jelennek meg rajta. Mégis a megfogant mag növekedni látszik.

Születés
"A szülésnek négy fázisa van: 1. Extázis bent. 2. Nincs kijárat (No exit). 3. Véres csata. 4. Extázis kint. …Minden kint-bol egy bent lesz. S egy kis ido után ebbol az extázis kint-bol, lesz az extázis bent, s akkor megint ki kell szabadulni. ……nem lehet eljutni a "no exit"-bol, az "extázis kint"-be a "véres csata" nélkül."

Feldmár András: A tudatállapotok szivárványa
A születés az addig dédelgetett világrahozása. Amit addig teremtettünk bemutatjuk, felvállaljuk a világ elõtt. Útjára bocsátjuk, pedig a miénk és féltjük õt a külvilág szélsõségeitõl. Mégis ha örökké a miénk maradna, vajon hogyan ismerhetnénk meg?
A gyermek pocakunkban egy csodálatos lény, de szellemlény. Kezünkben tartva hús-vér valósággá válik.
El kell engednünk, s ez az elengedés olykor fájdalmas. 
A szülés folyamata során mintha kitépnék terményünket. 
Ám el kell õt engednünk, lemondani róla, hiszen õ is Isten, õ is csak az istené, senki másé nem lehet. Mi csak csatornák vagyunk, eggyé váltunk a Létezõvel. Hálájaként beavat a legnagyobb misztikus titokba, az õ varázslatába, a teremtésbe. Így lehet, hogy a régiek azt rebesgetik: a szülés beavatás.
Mind a születendõnek, egy elsõ lépcsõfok, mind az anyának. Kulcs, amely a titkok ajtaját nyitja.
A legelsõ hold-vérzés az elsõ kapu, a második önmagunk átadása másvalakinek. 
A hamardik pedig a mindenség felé való megnyílás. 
A várandósság és szülés tökéletessége. Az új élet a nõ fõ mûve. 
Az Opus Magnum. Az anyaság spirituális beavatás, a létezés titkainak megértése. 
Ez a nõiség kiteljesedése, a növekvõ Holdból a kikerekedõ Hold megélése. Ahogy a természetvallásokban egy istennõt három aspektusban tiszteltek, három különbözõ néven, úgy lelheti fel magában minden nõ a Hold három arcát. Innen már csak a lenyugvó, a Banya, az elmúló arculat következik.
"… aki VALÓBAN élni akar, annak minden pillanatban újjá kell születnie. A mostban élni egyet jelent azzal, hogy folyamatosan meghalunk a múlt számára."
Deepak Chopra
 
... innen csak, ahogy az Élet kereke forog, a Sorsnak rendje,
Fogyó Hold
...


 
 
 
 
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.